Een frikandel speciaal

is met ketchup, Koen jonguh!